Activiteiten leerlingen Veenlanden college

Het vak Techniek

Voor leerlingen uit de 1e en 2e klas staat Techniek als vak op het rooster. Naast vaardigheden als boren, zagen en schuren die leerlingen opdoen in het reguliere technieklokaal, worden met de MakerSpace nieuwe vaardigheden toegevoegd. Zo ontdekken de leerlingen nu de nieuwste technieken op het gebied van 3D-printen, lasersnijden en programmeren.

 

 

MakeX

MakeX is te beschrijven als een plusklas voor techniek; een keuzevak speciaal voor leerlingen die meer willen leren en ontdekken op het gebied van technologie en techniek. Leerlingen demonteren oude apparaten en bouwen van de onderdelen iets nieuws, ze bouwen zelf een 3D-lamp of ontwerpen een Escaperoom voor elkaar. Komen leerlingen met anderen ideeën voor een project waar hun interesse ligt? Dan worden de modules van MakeX daarop afgestemd. Zo gaan de programmeurs aan de slag met het opbouwen van het datacenter van de Makerspace. MakeX wordt aangeboden van klas 1 tot en met 3.

Robotica team

Mogen wij onze eigen robot bouwen? Deze vraag vormde het begin van het Roboticateam VLC. Elk vrij moment gebruiken de leerlingen om te bouwen aan hun eigen robot. Ze deden mee met de First Tech Challenge; een wereldwijde robotwedstrijd. In de landelijke competitie eindigden ze als 12e, een knappe prestatie! Wie wil aanhaken bij dit roboticateam is van harte welkom. Zelf een nieuw team starten behoort ook tot de mogelijkheden.

Natuur, leven en technologie (NLT)

Leerlingen in de bovenbouw van het Veenlanden College kunnen kiezen voor het vak NLT: Natuur, Leven en Technologie. In deze lessen volgen zij vakoverstijgende projecten en modules. Hieronder een greep uit de modules die kunnen worden aangeboden:

Los de moord op!

In deze module gaan de leerlingen aan de slag met forensisch onderzoek; ze moeten een moord oplossen aan de hand van gegevens die ze zelf vergaren op het plaats delict. Hoe onderzoek je vingerafdrukken? En hoe maak je de daarvoor benodigde speciale kwasten? En, op welke afstand heeft de schutter gestaan? De leerlingen maken een onderzoeksopstelling voor ballistisch onderzoek. Een spannende module vol practica!

 

 

 

Bouw een algenreactor

Door toenemende welvaart wereldwijd en de omvang van de wereldbevolking neemt de druk op de beschikbaarheid van grondstoffen toe; fossiele brandstoffen raken op. We moeten op zoek naar alternatieven. Een mogelijke optie daarvoor zijn algen, welke kunnen worden gekweekt met een algenreactor. In deze module onderzoeken de leerlingen de optimale groei-omstandigheden van algen, bouwen zelf een algenreactor en schrijven een bouwvoorschrift voor hun beste prototype. Een student van de Wageningen Universiteit biedt ondersteuning bij de bouw van de beste algenreactor.

 

 

Brug van ijslollystokjes en zelfgemaakte lijm

Van ijslollystokjes en lijm kun je een ontzettend sterke brug bouwen. Het wereldrecord staat op een brug die maar liefst 150 kg kan dragen! In deze module ontdekken de leerlingen hoe de kracht werkt die je op de stokjes kunt uitoefenen en ontwikkelen zij de beste lijm. Daarnaast schrijven zij een bouwvoorschrift voor de sterkste brug. Ze krijgen hulp van een vader, die civiel ingenieur is. Die heeft ervaring heeft met een 100kg ijslollystokjes brug. Deze expert leert ze hoe het écht moet en helpt ze met de bouw.

 

 

Robotica en 3D printen

In deze module wordt de groep in twee kleine groepen verdeeld. De ene groep gaat aan de slag met het bouwen en programmeren van de robot; de andere groep ontdekt de werking van de 3D printer en gaat aan de slag met het printen van onderdelen die de robot kan gebruiken. Halverwege de module wisselen de groepen; de groep van de 3D printer kan aan de groep robotica uitleggen hoe de printer werkt en andersom. Wie iets goed kan uitleggen, heeft het echt begrepen.

 

Arduino Microcontroller

In de meeste elektrische apparaten bevindt zich een kleine computer, een microcontroller. Neem de wasmachine. De microcontroller checkt of de deur gesloten is en of het juiste programma is geselecteerd. Maar die microcontrollers kun je ook andere dingen laten uitvoeren; als je ze maar programmeert. En dat leren de leerlingen in de module Arduino Microcontroller. In vorige jaren bouwden leerlingen bijvoorbeeld hun eigen FM- radio en een eigen afstandsbediening voor een modelauto.

 

 

#makerspace natuurlijk ook op social media