PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Stichting TechNet Amstel & Venen neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@technetamstelenvenen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting TechNet Amstel & Venen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •   Voor- en achternaam
 •   Geslacht
 •   Adresgegevens
 •   Telefoonnummer
 •   E-mailadres
 •   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@technetamstelenvenen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Stichting TechNet Amstel & Venen gegevens nodig heeft

Stichting TechNet Amstel & Venen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Stichting TechNet Amstel & Venen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Concreet verwerkt Stichting TechNet Amstel & Venen uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief of een gerichte mailing
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang Stichting TechNet Amstel & Venen gegevens bewaart

Stichting TechNet Amstel & Venen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

Stichting TechNet Amstel & Venen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting TechNet Amstel & Venen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het kan zijn dat Stichting TechNet Amstel & Venen verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting TechNet Amstel & Venen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Voor videofilms op de website wordt gebruik gemaakt van eigen YouTube video’s. Bij het afspelen/bekijken van een video wordt wel informatie verzameld, maar deze is niet naar personen identificeerbaar.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting TechNet Amstel & Venen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@technetamstelenvenen.nl
Stichting TechNet Amstel & Venen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting TechNet Amstel & Venen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

TechNet Amstel & Venen is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@technetamstelenvenen.nl. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting TechNet Amstel & Venen is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Koraal 8, 3643 BC Mijdrecht
 • Vestigingsadres: Prins Bernhardlaan 6, 3641 GP Mijdrecht
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66081173
 • Telefoon: 06 – 20 09 55 52
 • E-mailadres: info@technetamstelenvenen.nl
 • Website: www.technetamstelenvenen.nl

Mijdrecht, 10 augustus 2021